Filtrera
Stäng

Sportfiskarna restaurerar Hans Lidmans Svartå | Sportfiskarna

den 13 september 2019

svartaoring3_800
Foto: Jessica Dolk / I delar av Övre Tälningsån finns fortfarande öring av Svartåstammen. Bilden tagen under det nyligen genomförda elfisket.

Sportfiskarna har i höst påbörjat restaureringsarbete i Nedre Tälningsån i Ovanåkers kommun. Ån ingår i det åsystem som författaren och fiskeikonen Hans Lidman i sina böcker kallade för Svartån.

Fiskevårdsprojektet som döpts till ”I Hans Lidmans fotspår” omfattar olika biotopvårdsarbeten, elfiske, samt kartering av delar av vattendraget. Lokala sportfiskare tog de första initiativen till projektet som sedan växte till en konkret plan.

- Projektet kommer att genomföras i flera etapper under flera år. Det är mycket glädjande att vi tillsammans med lokala eldsjälar kan återskapa en del av de naturvärden som Hans Lidman skildrade i sina böcker, säger Sportfiskarnas regionchef Joel Norlin.

Hans Lidmans Svartån var egentligen flera olika åsträckor i övre delen av Frösteboåns avrinningsområde. Ån är ett biflöde till Voxnan i Hälsingland. Tack vare Lidmans episka fiskeberättelser i exempelvis boken ”Det nappar i Svartån” är det väl belagt att åsystemet tidigare hyste en både talrik och storvuxen öringstam som då möjliggjorde ett fantastiskt sportfiske. Flottledsrensning, vandringshinder och reglering har sedan ödelagt större delen av öringens livsmiljö.
Sportfiskarna inledde åtgärderna i augusti med att elfiska på olika platser för att undersöka förekomst av kvarvarande öringbestånd.

- Glädjande nog finns fortfarande spillror av Svartåöringen kvar och förhoppningen är att åtgärderna på sikt ska få bestånden att återhämta sig, berättar Jessica Dolk, projektledare fiskevård Region Norr.

svartan_grustlaggnin...
Foto: Peter Hallgren / Utläggning av lekgrus med hjälp av helikopter.

Nu under september månad genomförs biotopvård i vattendraget. Företaget Fiskevårdstjänst har anlitats för att återställa ån efter flottledsrensningen. Lekgrus har redan återförts med hjälp av helikopter i Nedre Tälningsån mellan sjöarna Tälningen och Mållången.

Projektet är möjligt tack vare finansiering från Havs- och Vattenmyndigheten, LOVA-anslaget, Abu Garcia Fiskevårdsfond, Ge fan i våra vatten och fiskeavgiftsmedel. Mer info om projektet kommer framöver, bland annat i vår medlemstidning Svenskt Fiske.

Skriv en kommentar