Filtrera
Stäng

Sportfiskarna får 9,5 miljoner i statsbidrag | Sportfiskarna

den 16 januari 2019


Foto: Magnus Grimstedt / Sportfiskarna tar varje år ut tusentals barn på fiske och frluftsliv.

Nu är fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för år 2019 klar. Sportfiskarna tilldelas 5 000 000 kronor i organisationsbidrag och 4 550 000 kronor i verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget ska användas till den breda satsningen ”Åtgärdspaket: Skola, främjande och integration” som får 2 950 000 kronor, samt det välkända skolprojektet ”Klassdraget” som tilldelas 1 600 000 kronor.

- Det är oerhört värdefullt för förbundet att bli tilldelade dessa medel och vi kommer som alltid att göra vårt bästa för att få ut maximalt med verksamhet för pengarna.   Genom statsbidraget kan vi utveckla verksamheten på fler kontor i landet och tillsammans med våra anslutna föreningar kan vi få ännu fler barn och unga att prova på fiske och få delta i praktisk fiskevård – på skoltid, fritid och lovtid, kommenterar Jesper Taube, Sportfiskarnas Stabschef.

-Årets fördelning av de statliga medlen till friluftslivets organisationer medför en fortsatt satsning på främst barn och unga. Friluftsorganisationerna kommer i och med årets fördelning ges möjlighet att ta ut ytterligare 10 000-tals barn på spännande aktiviteter. Med årets anslag prioriteras verksamheter vars syfte är att fördjupa samarbetet med skolorna, öka integrationen i samhället och förbättra folkhälsan genom utevistelse, säger Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

Under 2018 nådde Sportfiskarnas projekt Klassdraget, med fiske och naturkunskap på skoltid, den historiska milstolpen 100 000 deltagande skolbarn. En fantastisk bedrift av framförallt förbundets ideella lokalföreningar och något som inte hade varit möjligt utan statsbidrag till friluftslivet.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag till friluftslivet sedan år 2011. Förr 2019 inkom totalt 80 ansökningar från 27 olika organisationer om totalt belopp på 74 miljoner kronor och översöknings-graden var ca 54 %.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen: främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

Klicka här för att ta del av hela protokollet om fördelningen: svensktfriluftsliv.se

För mer information:

Jesper Taube, Stabschef främjande Sportfiskarna, 08-410 80 633, jesper.taube@sportfiskarna.se

Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47, ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se, www.svensktfriluftsliv.se

 

Skriv en kommentar