Filtrera
Stäng

Restaurering av Lövstaån gynnar den hotade aspen | FishEco

den 22 oktober 2019

Restaurering av Lövstaån gynnar den hotade aspen!
I Lövstaån som mynnar i Garnsviken i Mälaren leker ett litet bestånd av asp.

Fotograf: Johan Rudin

Restaurering av Lövstaån gynnar den hotade aspen!

Sedan 2017 då sportfiskarna lyckades dokumentera att aspen leker i Lövstaån har mycket genomförts för att förbättra levnadsförhållandena för den hotade arten. Sportfiskarna har bland annat bekämpat tjuvfiske genom tillsynsprojekt, startat kantzon- och trädplanteringsprojekt där skolklasser får utföra planteringarna, samt elprovfiskat och märkt aspar för att kunna följa och öka kunskapen om det lokala lekbeståndet.

I oktober var det dags att återskapa och förbättra lekplatser för aspen i ån. Projektet genomfördes i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län och finansierades av Aspprojektet Asap. Med handkraft och enkel vinsch återfördes sten till vattendraget från vattendragets stränder dit de rensats bort en gång i tiden...

Läs mer här -> Sportfiskarna

Skriv en kommentar