Filtrera
Stäng

Ny rapport om restaurering | Sportfiskarna

den 11 juni 2018

Sportfiskarna har tillsammans med WWF, Naturskyddsföreningen och Älvräddarna tagit fram en rapport om restaurering av vattendrag med dammar. Syftet med rapporten är att visa på de ekologiska nyttorna av att återställa vattendrag genom att riva en damm. I rapporten lyfts också några exempel på lyckade återställningar fram som kan tjäna som inspiration och hopp för de verksamhetsutövare som överväger att ta bort sin damm.


I regeringens lagförslag om vattenkraft föreslås bland annat att tusentals dammar som idag betraktas som tillståndslösa och omfattas av så kallade äldre rättigheter såsom privilegiebrev och urminnes hävd, ska anses vara lagliga. Även sådana som inte producerar någon el och sällan har någon funktion för samhället omfattas av förslaget. Det betyder att det blir svårare att ställa mer långtgående krav på dessa verksamheter såsom utrivning.

Därför blir det än viktigare att på olika sätt uppmuntra till frivilliga åtgärder vid dammar och visa på fördelarna med fritt strömmande vatten.

Borttagande av mindre dammar i exempelvis mindre havsöringförande vattendrag skulle kunna ge stor biologisk, men även samhällsekonomisk nytta. Exempelvis har studier visat att en sportfiskad havsöring på Gotland är värd runt 4000 kr.

Läs rapporten här.

Skriv en kommentar