Filtrera
Stäng

Laxens framtid i vågskålen...|FishEco

den 4 november 2023

Nu pågår ett politiskt spel med laxens framtid i vågskålen!

Byline: Fiskdata.se


Nu pågår ett politiskt spel med laxens framtid i vågskålen! Det tidigare beslutet i EU:s ministerråd gällande fiskekvoterna för 2024 var ett nederlag för flera hotade och svaga bestånd av sill, strömming och kanske även för vår vilda Östersjölax. Det finns nämligen en överhängande risk för att det även blir ett fortsatt fiske efter lax i delområde 29N och delområde 30.

I kulisserna pågår just nu, och har pågått, ett politiskt spel med flera särintressen inblandade och beslutet innebär inte att alla delar som ingår i de nya kvoterna, inför nästa år, är klara eller på plats. En fråga som fortfarande är oklar är hur fisket kommer att se ut i det som kallas delområde 29N och 30, vilket ungefär motsvarar sträckan från Ålandshav och upp till gränsen mellan Västernorrland och Västerbotten… Läs hela artikeln hos Stiftelsen för Östersjölaxen!

Skriv en kommentar