Filtrera
Stäng

Bäck förstörd vid vindkraftsbygge i Bollnäs | SVT NYHETER

den 8 maj 2018

Bygget av en vindkraftspark i Tönsen i Bollnäs kommun har kommit i gång men under arbetet har en ny väg brutits rakt igenom en bäck för bland annat öring. Det här upptäcktes av en privatperson för en vecka sedan och nu utreder Länsstyrelsen om ett miljöbrott har begåtts.

27 vindkraftverk ska byggas i Tönsen utanför Kilafors. Stora delar av berget är en byggarbetsplats och vägbommar hindrar bilister att ta sig in, men den lokala fiskevårdsföreningen fick tips om att Bullerbäcken hade förstörts när en ny väg anlagts så ordföranden Sten-Björn Sköld cyklade fyra kilometer och såg förödelsen.

– Man har kört med stora maskiner och schaktat massor uppströms bäcken och gjort en väldigt stor åverkan. Det är framförallt sediment som har lagt sig över lekbottnar, i framtiden blir det ju sämre för fisken, säger Sten-Björn Sköld.

Enligt Sten-Björn Sköld kan nu inte fiskäggen som legat på botten sedan i höstas kläckas när jordmassor har sköljts över bäcken, därmed påverkas öringstammen och troligen allt annat liv i bäcken negativt.

Läs hela artikeln här

Skriv en kommentar