Filtrera
Stäng

Ålplan Ätran | FishEco

den 1 februari 2023

Vattenkraften i Ätran har tillstånd att stoppa all naturlig invandring av ålyngel till Ätran. De har också tillstånd till att döda all utvandrande blankål. Ålen i Ätran är dödsdömd skriver ekologen Ingemar Alenäs.

– Denna situation är mer regel än undantag i svenska vattendrag, där det före vattenkraften vandrade in 188–360 miljoner ålyngel till våra inlandsvatten. Detta faktum är orsaken till att ålen nu är akut hotad och mindre än en procent finns kvar av det en gång rikliga ålbeståndet.

Vattenkraften hade tidigare enligt domstolsbeslut skyldighet att hålla ålyngelledare. Tanken var att ynglen från havet skulle kunna vandra upp till alla inlandsvatten. Länsstyrelsen befriade dammägarna från denna skyldighet på 1980-talet mot att de betalade en årlig avgift…. Läs mer här Vattenblänk!

Skriv en kommentar