Filtrera
Stäng

Abborrar är klimathjältar – käkar växthusgaser | FishEco

den 12 mars 2022

Abborrar är klimathjältar – käkar växthusgaser!

Abborrar är klimathjältar – käkar växthusgaser! Ja, kanske en sanning med modifikation, det är mer komplicerat än så, men abborrar har en speciell förmåga att klara tex sura vatten.

Det är få fiskar som klarar sig i mörka och sura vatten, nu har forskare hittat och kartlagt de gener som hjälper abborren att klara svåra förhållanden. Det faktum att abborre klarar sig i sura vatten, på en diet av djurplankton, får effekter på dessa vattens utsläpp av metangaser.

– Den äter stora mängder djurplankton, och när djurplantonen blir färre ökar istället mängden metankonsumerande bakterier. Abborrens diet kan reducera metanemissionerna från en sjö tiofalt.

Läs hela rapporten på SLU!

Skriv en kommentar